Det kunstneriske Råd

Det Kunstneriske Råd - i daglig tale DKR- er betegnelsen for kunstnerne
i kunstforeningen Aalborg Kunstpavillon. I foreningens bestyrelse skal mindst
tre af de valgte bestyrelsesmedlemmer være medlem af DKR.
Af udstillingsudvalgets 5 medlemmer skal mindst de tre sidde i
Det kunstneriske Råd.

Der optages nye medlemmer medio april og medio september.

Dato for næste optagelse i DKR:

Klik på linket for at læse mere om bedømmelse og optagelse>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

(Tjek selv åbningstiderne)

Kunstudstilling:

Aalborg Kunstpavillon har en løbende aftale med Frederikshavn Kunstmuseum
om kunstudstillinger med medlemmer af DKR. Tidspunkter vil blive annonceret.