Horisonter og Formationer

PRESSEMEDDELELSE / 17. MAJ 2013 /

   

          Glasfugle af Trondur Patursson                     

      

                  Ingi Joensen                                        Jenny Hansen

 

                                   

HORISONTER OG FORMATIONER 24/05/2013 – 21/07/2013

 Aalborg Kunstpavillon åbner fredag den 24. maj kl. 16 den dansk-færøske udstilling HORISONTER OG FORMATIONER i Kunsthal Nord. Udstillingen har undertitlen: Landskabet, som vi ser, oplever, fortolker og artikulerer det.

En af grundene til at vælge landskabet er, at det er et velkendt motiv for kunstnere i Nordjylland og på Færøerne, og et af de spændende aspekter ved udstillingen er at vise, hvordan kunstnere, der kommer fra to naturmæssigt meget forskellige geografiske områder, arbejder med udgangspunkt i landskabet, både i forlængelse af traditioner og med nye udtryksformer og materialer. Udstillingen sætter endvidere et kunsthistorisk perspektiv på genren landskabsmaleri.

Frem til modernismen i begyndelsen af det 20. århundrede og i de fleste landskabsbilleder i perioden siden da er horisonten et definerende element i genren. Lave horisonter lader himlen og skyformationerne rejse sig over landskabet og undertiden åbne for metafysiske fortolkninger. Høje horisonter og forskellige grader af fugleperspektiv fremhæver landskabets formationer, hvad enten det er bjergenes og klippernes massiver eller det er de flade vidders horisontale udstrækning.

Begrebet formationer dækker i denne udstilling på den ene side de formationer, der ses på maleriernes og fotografiernes billedflader, dvs. formationer af elementer i landskabet, af bebyggelser og mennesker. På den anden side dækker det de formationer, der dannes af ’svævende’ glasfugle, skulpturkonstellationer og de formationer, der opleves, når betragterne selv indgår i dem i rum med tredimensionale værker, installationer.

Udstillingens værker kan grupperes i to dele. Den ene del omfatter malerier, fotografier, gobeliner, computerskabte værker og akvareller. Den anden del bevæger sig ud over det todimensionelle i form af skulpturer og installationer, ligeledes med landskabet - og vores forhold til det - som udgangspunkt.  Udstillingen giver således et differentieret billede af landskabet, som det behandles af samtidige færøske og danske kunstnere.

De udstillende kunstnere er fra Færøerne: Hanni Bjartalid (skulptur), Ingi Joensen (fotografier), Bardur Jakupsson (akvareller), Torbjørn Olsen (malerier), Trondur Patursson (skulpturer m.m.) og Marianna Mørkøre (installation). Fra Danmark: Annette Brix (malerier), Jenny Hansen (gobeliner), Anita Houvenaeghel (malerier), Felix Pedersen (malerier), Pia Skogberg (installation) og Ole Tersløse (computerskabte billeder).

FERNISERING /

AALBORG KUNSTPAVILLON INVITERER TIL ÅBNING AF UDSTILLINGEN i Kunsthal Nord FREDAG DEN 24. MAJ 2013 KL. 16-18.

Åbningstale ved kunsthistoriker Anne Lie Stokbro. Flere af kunstnerne vil efter den officielle åbning fortælle om deres værker.

For yderligere oplysninger kontakt Søren Friis på telefon 22 33 16 53 /98 16 93 65 eller Anders Ørom på telefon 98 14 27 97. Begge medlemmer af bestyrelsen i Aalborg Kunstpavillon

SOMMERÅBNINGSTIDER /

Tirsdag, torsdag og fredag: 12-17

Onsdag: 12-19. Dog onsdage i juli: 12-17

Lørdag og søndag: 12-15.30

Gratis entré

 

 

 

  Aalborg kunstpavillons jubilæumsudstilling

Aalborg Kunstpavillon, der i en menneskealder har været basis for seriøst arbejdende nordjyske kunstnere, afholder jubilæumsudstilling i Kunsthal Nord 5.- 8. oktober.

Foreningen har i det meste af sin levetid haft til huse i Søndergade 20 i det smukke baghus i gården bag Aalborg Kunstskole.

Den officielle indvielse af udstillingsbygningen i Søndergade 20 fandt sted d. 10. oktober 1981, og det bliver dokumenteret gennem presseklip og udgivelser på jubilæumsudstillingen. Men også den turbulente tid med ”Påskefejden” og de mange meningsudvekslinger inden foreningen endelig fik fod under eget bord i Søndergade, dokumenteres. Udstillingen viser også det daglige liv i Pavillonen gennem alle årene. Men naturligvis er der sat særlig fokus på de store satsninger som Nordjysk Kulturland 96, hvor Aalborg Kunstpavillon rykkede ud og udstillede nordjysk kunst i ikke blot hele kvægtorvet, men også i Kedelhallen på Nordkraft, som så her for første gang blev brugt til kunstudstilling. Mon ikke det har plantet en ide eller to i forvaltningerne siden Nordkraft i dag står som kulturbygning!

Andre projekter som jubilæet i 2001, hvor Aalborg Kunstpavillon havde lånt det daværende demonstrationslokale til en stor retrospektiv udstilling for alle medlemmerne af Det Kunstneriske Råd, dokumenteres også. Arrangementet er beskrevet i bogen ” 25 år i nordjysk kunst”, der blev udgivet i forbindelse med foreningens 25 års jubilæum.

I 2009 flyttede Aalborg Kunstpavillon ind i Nordkraft, hvor foreningen blev en del af Kunstværket og fik hjemsted i Kunsthal Nord. Kunstværket, der har Bruno Kjær som kunstnerisk leder, arrangerer udstillinger i Kunsthal Nord. I 2009 lavede Aalborg Kunstpavillon udstillingen ”Blikket på Kunsten”, hvor kunstnerne i Det Kunstneriske Råd for første gang udstillede på deres nye udstillingssted. Året efter havde Aalborg Kunstpavillons kunstnere igen mulighed for at udstille, denne gang i dialog med den tyske kunstner Karla Sachse fra Berlin.

Jubilæumsudstillingen viser et bredt spektrum af værker skabt af nordjyske kunstnere, der er medlemmer af Det Kunstneriske Råd ved Aalborg Kunstpavillon. I alt har 41 kunstnere, der arbejder inden for forskellige kunstarter: maleri, akvarel, grafik, foto, skulptur, keramik og glaskunst, valgt at være med til at markere foreningens 30 års udstillingsjubilæum. Hver kunstner udstiller et værk. Som helhed giver udstillingen et retrospektivt vue over og et aktuelt indblik i nordjysk kunst, set under Aalborg Kunstpavillons synsvinkel.

Aalborg Kunstpavillon har nu i 30 år været en central aktør i Aalborgs og Nordjyllands kunst- og kulturliv. Denne position skal fastholdes og udvikles i de kommende år. Under en rundtur i udstillingen vil udstillingsgæsten få et godt billede af foreningens virke gennem de mange år, den har eksisteret. Man kan begynde med den dokumentariske og historiske del i de bagerste lokaler, bevæge sig videre til den mangefacetterede udstilling af de nordjyske kunstneres værker og slutte i det rum, der viser fremtidsvisioner. Så vil man kunne opleve, at foreningen stadig er spillevende; og man vil fornemme, at Aalborg Kunstpavillon også i fremtiden er rustet til at markere sig i nordjysk kunstliv.