Aalborg Kunstpavillon kan kontaktes på

E- Mail: info@kunstpavillon.dk

Telf. 98121163

- eller ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne.