____________________________________________________________________

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
____________________________________________________________________

 

 

 

Det Kunstneriske Råd (DKR)                                      Optagelse i Det Kunstneriske Råd
Optagelse af nye medlemmer vil fremover ske to gange om året i april og september.

 

 

                      Næste optagelse
 

Dato for næste optagelse i DKR:
Der er ingen oplysninger for tiden.


Sidste optagelse: Mandag d. 18. 4. 2016.
Indlevering af værker til bedømmelse tidligst en uge før,
Mandag d. 11. april 2016.

Værkerne kan indleveres på KHN
i åbningstiden tirsdag - søndag kl. 11-17.
onsdag kl. 11-- 21.

(Tjek selv åbningstiderne)

Ansøgerne får besked umiddelbart efter bedømmelsen.

 

 

 


         ⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔ 

 

 

Optagelsesbetingelser: