Aalborg Kunstpavillon

Aalborg Kunstpavillons logo tegnet af Særker Sørensen
Aalborg Kunstpavillon i Søndergade 20
Aalborg Kunstpavillon i Søndergade 20

Aalborg Kunstpavillon blev dannet i september 1981 og flyttede måneden efter ind i Søndergade 20 – det gamle Garnisonssygehus fra 1804. Aalborg havde dermed fået et frit, uafhængigt og permanent udstillingssted for primært nordjyske kunstnere – og som en forening for kunstinteresserede.

I sin storhedstid var Aalborg Kunstpavillon, også blot kendt som Kunstpavillonen, centrum for årligt 10-12 spændende udstillinger, et stort Kunstnerisk Råd, events som f.eks. “Kulturland 96” i Kedelhallen (i dag Nordkraft), bogudgivelser som f.eks. “Kunst 2000” og “25 år i nordjysk kunst”, medlemsbladet Pavillonavisen m.m. – og støttet af bl.a. 500 medlemmer fra hele Danmark og årligt ca. 10.000 besøgende. Fra Aalborg Kunstpavillon udsprang bl.a. Nordjyllands Kunstskole.

Aalborg Kunstpavillons Pavillonavis - første udgave fra 1985, designet af Særker Sørensen
Aalborg Kunstpavillons Pavillonavis – første udgave fra 1985, designet af Særker Sørensen

I 2009 var det slut med egne udstillingslokaler i Søndergade 20, og foreningen fik tilbud om at bruge udstillingslokalerne i det nye og spændende Nordkraft i Aalborg. De følgende år blev dog en svær periode for Kunstpavillonen.

Den 28. juli 2022 ophørte Aalborg Kunstpavillon.

Denne website er en hyldest til Aalborg Kunstpavillon og scrapbog i sin skabelse, der viser noget af det spændende og helt unikke, som Kunstpavillonen bidrog med i sine 28 år i Søndergade 20.

Aalborg Kunstpavillon på internettet
Aalborg Kunstpavillon på internettet.